AutoStyl - Aktuality

Magazín o autech, sportu a cestování

Karnet CPD nově

KARNET CPD – CARNET DE PASSAGES EN DOUANE

Jedná se o celní dokument nutný ke zpětnému vývozu motorového vozidla z ČR do zahraničí.

  1. Zpětný vývoz je dovolen a vozidlo zajištěno vratnou kaucí, která se skládá ke dni vystavení karnetu

ve výši:

  1. 000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo do hodnoty 500.000 Kč
  2. 000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě od 500.000 Kč do 1.000.000 Kč
  3. 000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě nad 1.000.000 Kč

Hodnotu vozidla uvádí žadatel v Závazném prohlášení vlastnoručně podepsaném před pracovníkem Autoturistu.

  1. Pro následující státy se z důvodu případných vyšších celních a dovozních poplatků předmětná kauce zvyšuje o 30% :

Egypt, Indie, Irán, Jemen, Jordánsko, Pakistán, Senegal, Súdán, Sýrie, Nigérie, Rwanda, Somálsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Gambie, Ghana, Libérie, Nepál, Berundi, Guinea

  1. 000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo do hodnoty 500.000 Kč
  2. 000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě od 500.000 Kč do 1.000.000 Kč
  3. 000 Kč pro karnet vystavený pro vozidlo v hodnotě nad 1.000.000 Kč

Pokud v žádance některou z výše uvedených zemí neuvedete, odpovědný pracovník Autoturistu (na základě doporučení FIA) přeškrtne perem země uvedené v bodu 2. v seznamu na zadní straně karnetu CPD. Takto označený karnet nebude možné pro zmíněné země použít.

Dále tyto země zapíše v Příloze č. 2  Závazné prohlášení – Záznamy o vystavení vyžádaného celního dokladu „do kolonky „Karnet zneplatněn pro státy“.

Manipulační poplatek je určen následujícím způsobem:

Platnost

3 měsíce

6 měsíců

12 měsíců

5 -listý

3890,-Kč

3990,- Kč

4290,- Kč

10-listý

3990,- Kč

4190,- Kč

4490,- Kč

25-listý

4290,- Kč

4790,- Kč

4990,- Kč

 

Prodloužení karnetu CPD  o 1 rok: 1500,- Kč

Karnet CPD  lze prodloužit nejdříve 2 měsíce před koncem jeho platnosti.

Karnet CPD musí být vrácen do 14 dnů po skončení jeho platnosti. Za každý i započatý týden po lhůtě určené k vrácení karnetu bude účtováno penále 700,- Kč, které bude odečteno z kauce.

Všechny výše uvedené poplatky zahrnují DPH.

Platno od 1. 9. 2017 do odvolání

Přehled zpráv Autostylu


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK