AutoStyl - Aktuality

Magazín o autech, sportu a cestování

7 zemí vyzývá EU

Celkem sedm členských států EU vyzvalo Evropskou komisi, aby stanovila přísnější limity pro emise CO2 ve výfukových plynech automobilů a to především cestou stanovení limitu výroby tak zvaných „čistých“ aut (elektromobilů, CNG, vodíkových atd). Pod tuto veřejnou výzvu se podepsali ministři dopravy a životního prostředí následujících zemí: Lucemburska, Rakouska, Belgie, Nizozemska, Portugalska, Irska a Slovinska. Kromě jiného se v ní uvádí, že bez ambiciózních cílů EU nesplní očekávané klimatické cíle.

Samozřejmě, že na tento návrh budou velmi zdrženlivě reagovat velké země se silným automobilovým průmyslem, jako jsou Německo, Francie, nebo Itálie. Okamžitě se pak ozvali zástupci velkého průmyslu, že možný tlak na ně bude příliš velký.

O čem je konkrétně řeč?

Očekává se, že administrativa EU zavede nové normy pro CO2 pro osobní automobily a dodávky po roce 2020. Co mají obsahovat? Komise plánuje snížení emisí do roku 2030 o 25 až 35 procent zavedením „čistých“ aut. To zmiňovaných sedm vlád považuje za nedostatečné a navrhuje jako výchozí hodnotu pro další jednání 40% snížení, aby se tak reálný stav emisí dostal na úroveň roku 1990 nebo pod něj.

Tlak na velké země se silným automobilovým průmyslem je oprávněně silný i proto, že automobilky daných zemí vědomě podváděly a reálně neplnily normy pro emise škodlivých látek do ovzduší. Je to velmi silný argument pro ty, kdo vidí cíl v zásadním snížení emisí škodlivin.

Z druhé strany argumentují realisté tím, že právě příklad dieselgate je dokladem toho, že velký tlak může tlačit automobilky k tomu, že se budou snažit stanovený cíl dosáhnout podvodem nebo přinejmenším jen „na papíře“. Navíc jde o zjevný tlak na procentuální zavedení konkrétních typů vozidel do nabídek všech automobilek, což je v jistém smyslu omezující.

Jak tedy dál? Odborníci ÚAMK, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, upozorňují na to, že je nezbytné řešit celou otázku společně s experty, nikoliv ji brát jen jak politickou otázku.

Přehled zpráv Autostylu


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK