AutoStyl - Aktuality

Magazín o autech, sportu a cestování

2030 auta mají -30% emisí

Známá pravda říká, že vše souvisí se vším. Takže: jelikož ČR, sice jako poslední v EU, ale přece ratifikovala Pařížskou klimatickou dohodu, je tedy zavázána zredukovat emise skleníkových plynů v EU do roku 2030 nejméně o 40 procent. Jednou z významných cest k tomuto cíli je zásadní redukce emisí z osobních automobilů. Konkrétně Evropská komise přišla s novým návrhem snížení emisí osobních vozidel do roku 2030.

Konkrétně návrh předpokládá, že průměrné emise v EU nově registrovaných osobních a dodávkových automobilů se musí v roce 2025 snížit o 15 procent a v roce 2030 o 30 procent, a to ve srovnání s rokem 2021. Dále návrh hovoří o tom, že tento cíl už nebude definován v absolutní hodnotě CO2 na ujetý kilometr jednotlivým vozidlem. Naopak bude se týkat celé flotily nabízených osobních a dodávkových vozidel danou značkou, a vycházet se přitom bude z měření založených na přesnější metodě WLTP. Pokud výrobce svůj emisní cíl překročí, může od komise dostat pokutu ve výši 95 eur (asi 2500 Kč) za každý gram CO2 na ujetý kilometr. Navíc za každý v tom roce nově registrovaný automobil.

Nabízí se otázka, nebudou automobilky opět tlačeny k tomu, aby doslova „za každou cenu“ splnily papírové limity? Evropská komise ústy svého místopředsedy M. Šefčoviče, stejně jako komisařů pro klimatické změny a pro dopravu  naopak vyjádřila přesvědčení, že takovýto tlak evropské automobilky potřebují. V orgánech EU panuje přesvědčení, že v Evropě sice vznikl automobil, ale o jeho budoucnosti v dané době více rozhodují výrobci v Číně a Japonsku, Jižní Koreji nebo USA. V těchto zemích je vývoj nízkoemisních automobilů na vyšší úrovni než v Evropě. Ostatně ne jinak je tomu i v oblasti legislativy.

Například Čína zavedla kvóty pro výrobce, jaký podíl nízkoemisních  automobilů je povinný už od roku 2019. Některé státy USA také zavádějí podobnou regulaci. Naopak EU „kvóty na elektromobily“ či na vozy jezdící na vodík a podobně zavádět zatím nehodlá. Cílem je, aby výrobci postupně přešli od konvenčních motorů k elektromobilům, ovšem při zajištění dostačeného času na vzdělání zaměstnanců a změnu infrastruktury. Nicméně v návrhu zaznívá i realistický postoj ke spalovacím motorům. Doslova se v dokumentu říká, že  by tento vývoj neměl vést ke konci osobních aut se spalovacími motory. Podle komise bude takový motor mít v roce 2030 v EU stále asi 80 procent automobilů.

Důvodem jsou kromě jiného velmi vysoké náklady, které jsou se zásadním přechodem k elektromobilitě nezbytné. Odhaduje se, že nezbytné investice dosáhnou 22 miliard eur (přes 580 miliard Kč) do roku 2025. Soukromé investice a prostředky členských států pak budou představovat dodatečných 800 miliony eur (přes 21 miliard Kč).

A opačná strana mince – tedy přínosy? Tím zásadním je ochrana životního prostředí a zdraví lidí. Tím dalším pak úspory. Komise předpokládá, že zvýšené náklady na ekologičtější automobily budou vyváženy úsporami za nižší spotřebu paliva. V roce 2025 by měly u nově pořízeného vozu představovat asi 600 eur (téměř 16 000 Kč), v roce 2030 dokonce až 1500 eur (téměř 40 000 Kč).

Přehled zpráv Autostylu


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK