Škola bezpečné jízdy - Pardubice
Škola bezpečné jízdy - Pardubice
Škola bezpečné jízdy - Pardubice
Škola bezpečné jízdy - Pardubice

Škola bezpečné jízdy

Ústřední automotoklub České republiky sdružuje motoristy a příznivce motorismu v České republice.  Posláním ÚAMK je vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj motorismu, motoristického sportu, mototuristiky v České republice, podporovat, hájit oprávněné zájmy motoristů a jejich práva. K významným aktivitám patří organizace motoristického sportu a dopravně výchovných preventivních činností.

Podstatnou součástí preventivního působení ÚAMK v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu je i zlepšování úrovně znalostí řidičů a jejich návyků při jízdě, k čemuž slouží jako jedna část celého výchovného systému i tzv. „Škola bezpečné jízdy“.

Jednodenní kurzy bezpečné jízdy vás naučí lépe ovládat vaše vozidlo v krizových situacích, do kterých se jako řidič můžete běžně dostat. Naučíte se předejít smyku, jak ovládat vozidlo v případě smyku, vyzkoušíte si délku brzdné dráhy v závislosti na rychlosti a rozdílnosti povrchů. Naučíte se krizové brzdění v nenadálých situacích, vyhýbací manévry, průjezdy zatáčkou, vyzkoušíte si chování vozidla při umělém vyvolání smyku a při dalších nebezpečných situacích. To vše se provádí na kluzné ploše, kde se simulují extrémní podmínky v běžném silničním provozu.

Kluznou plochu si můžete pronajmout na našem polygonu v Pardubicích, Českých Budějovicích nebo ji i s výukovou učebnou přivezeme přímo k vám.

Teoretická část:
V teoretické části vás instruktor seznámí se základními pravidly techniky jízdy a reakcemi v krizových situacích. Dozvíte se potřebné informace k fyzikálním zákonitostem týkajícím se hlavně problematiky průběhu brzdné dráhy, působení odstředivých  sil  na vozidlo apod. 

(2 hod.)

Praktická část:
Praktická část probíhá na cvičišti pod dohledem instruktora. Zde si prakticky  vyzkoušíte jednotlivé krizové situace Instruktor před každým úkonem vysvětlí, co, jak a kolikrát se bude dělat a zodpoví otázky účastníků kurzu. Po každém úkonu instruktor jednotlivě popíše konkrétní chyby. Na závěr instruktor s řidičem celou jízdu vyhodnotí.

(3 hod.)

Praktická část probíhá ve vlastním vozidle.

Celková doba trvání kurzu: 5 hod.

Po absolvování kurzu účastník obdrží certifikát 
„Osvědčení o úspěšném absolvování Kurzu bezpečné jízdy“.


Podmínky absolvování kurzu:

Účastník musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B platného v době konání kurzu na území České republiky. Na začátku kurzu proběhne kontrola řidičského oprávnění a občanského průkazu. Před a během kurzu je zakázáno požívání alkoholických nápojů a návykových látek.

 

 

Opište kód z obrázku
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Cena kurzu závisí na počtu účastníků, době trvání výcviku a místě konání výcviku Školy bezpečné jízdy. 

Pro polygon v Pardubicích volejte: Oldřich Čížek - 737 234 614

Pro polygon v Českých Budějovicích volejte: František Špale - 737 234 577

Pro mobilní Školu bezpečné jízdy volejte: Zdeněk Růžička - 737 234 515

Platba v hotovosti na místě, nebo bankovním převodem na základě faktury. Na požádání vystavíme dárkový certifikát.

© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK