Chorvatsko - Radíme cestovatelům

Magazín o autech a cestování

Nehoda v zahraničí

Bezprostředně po dopravní nehodě platí to samé co u nás: zůstat pokud možno v klidu, bezpečně označit místo dopravní nehody, v případě potřeby zavolat záchranné složky skrz jednotné evropské číslo 112 a pokud nedošlo ke zranění volat vždy policii k vyšetření dopravní nehody. Pokud cestujete do zahraničí, nezapomeňte si sjednat asistenční službu a na pojišťovně si vyzvedněte euroformulář v alespoň jednom cizím jazyce.

 

Jak postupovat?

 • Uklidněte posádku vašeho vozu a snažte se co nejklidněji řešit tuto nemilou situaci.
 • Zapněte výstražná světla a navlékněte si reflexní vestu. Po zkontrolování provozu okolo vás opatrně vystupte z vozu a začněte řešit dopravní nehodu.
 • Při vyznačení místa nezapomínejte na výstražný trojúhelník za vaše vozidlo, a pokud to situace vyžaduje požádejte druhého poškozeného k umístění výstražného trojúhelníku za jeho vozidlo abyste byli chráněni z obou stran.
 • Po těchto krocích zavolejte policii, a pokud si netroufáte na komunikaci s ní, požádejte někoho v okolí nebo druhého účastníka o pomoc.
 • Nezapomeňte na vlastní zdokumentování celé události. Jelikož dnes už plno telefonů má fotoaparát vyfoťte si místo nehody ze všech stran, důkladně poškození obou vozidel nebo pevné překážky a vyčkejte na policii.
 • Po příjezdu policie postupujte dle jejich pokynů a vysvětlete příčinu nehody dle vás. Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.
 • Pokud vyplňujete na místě euroformulář nezapomínejte, že před oddělením originálu od kopie je důležité euroformulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.
 • Zapište si jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody.
 • Celou událost poté nahlaste nejlépe do 1 týdne na vaši pojišťovnu, a pokud budete vyzváni od vaší pojišťovny tak také na českou kancelář pojistitelů.

Co mám sdělit druhému poškozenému?

 • své jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla,
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy,
 • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • číslo zelené karty – kompletní údaje z její rubriky č. 4 (doporučuje se mít s sebou mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, tzv. „zelenou kartu“).

© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK