Jak postupovat při dopravní nehodě?

Dopravní nehoda


Euroformulář záznam o dopravní nehodě
Postup po dopravní nehodě:
 •  zastavte vozidlo a vypněte motor vašeho vozidla
 •  zajistěte sebe a místo nehody (trojúhelník, reflexní vesta, výstražná světla apod.)
 •  zjistěte v jakém stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody. V případě zranění poskytněte první pomoc a zavolejte složky Integrovaného záchranného systému (linka 112)
 •  stala-li se dopravní nehoda na dálnici je nezbytné, aby její účastníci neprodleně opustili vozovku na její pravou stranu, až na bezpečné místo za svodidla (za snížené viditelnosti by si měli všichni obléci reflexní vesty nebo alespoň jiné reflexní prvky – pásky na rukáv apod.)
 •  zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetření dopravní nehody Policie ČR (požívání alkoholických nápojů, zbytečný pohyb s vozidly apod.)
 •  je-li nutné s auty před příjezdem Policie ČR manipulovat, třeba z důvodu obnovy provozu vozidel MHD, vyznačte jejich polohu na silnici
 •  je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout Policii a pojišťovně
 •  společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků si vzájemně prokažte totožnost a předejte si důležité informace o vozidlech
 •  pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či údaje od svého vozidla porušuje tím zákon, zavolejte Policii, před jejím příjezdem na místo si zapište alespoň registrační značku druhého vozidla, podle které na internetu zjistíte, u které pojišťovny je viník pojištěn.

 Dopravní nehoda

Kdy je nutné k dopravní nehodě volat Policii ČR:
 •  došlo-li při dopravní nehodě ke zranění nebo k usmrcení osoby
 •  dosáhne-li škoda na některém z havarovaných vozidel částku převyšující 100.000 Kč a to včetně přepravovaných věcí (laický odhad škody)
 •  dopravní nehodou došlo ke škodě na majetku třetí osoby (například poškození oplocení nemovitosti, dopravního značení, zaparkovaných vozidel a to v jakékoliv výši). Toto však neplatí, pokud dojde ke škodě na vozidle třetí osoby - leasingové společnosti, zaměstnavatele atd., je-li řidič tohoto vozidla účastníkem nehody
 •  došlo-li následkem autonehody ke škodě na životním prostředí například únikem provozních kapalin z vozidla
 •  pokud nejste schopni vlastními silami uvést vozovku do provozuschopného stavu a obnovit plynulost provozu
 •  pokud se s účastníky nedohodnete na podstatných skutečnostech (kdo je viník a kdo poškozený), některý z nich odmítne spolupracovat, nebo dokonce ujede, pokud je účastníkem dopravní nehody cizinec, se kterým se nedomluvíte
 •  pokud máte podezření, že některý z účastníků dopravní nehody je podnapilý
 •  za bezdůvodné přivolání policie Vám nehrozí sankce. Protokol o nehodě si vždy důkladně pročtěte. Podepište ho pouze tehdy, pokud s jeho zněním souhlasíte. V případě nesouhlasu připojte své vlastní vyjádření nebo případné námitky proti postupu policie.


Euroformulář - Záznam o dopravní nehodě
 •  Záznam o dopravní nehodě byl schválený Výborem evropských pojišťoven Comité Européen des assurance (CEA) a je platný v celé Evropě. Z tohoto důvodu je vytvořen v několika jazycích. Jednotlivé vzory sobě odpovídají. Jejich struktura a číslování je stejné
 •  Euroformulář slouží k záznamu skutkového stavu a je povinností řidiče jej vyplnit v případě nehody, kdy není přivolána policie. Při jeho vyplnění není potřebná dohoda o otázce zavinění. Každý účastník nehody může uvést i protichůdnou výpověď, a to i na zvláštním listě
 •  při vyplňování se používá jen jedna sada formulářů pro dvě zúčastněná vozidla (dvě sady pro tři vozidla, atd.). Má-li druhý účastník nehody tentýž euroformulář schválený od CEA v jiném jazyce, je nutné jej přeložit a zkontrolovat kolonky podle čísel. Formulář se vyplňuje vždy propisovací tužkou tak, aby byly čitelné i kopie
 •  Záznam o dopravní nehodě musí vždy obsahovat: místo a čas dopravní nehodyjména jejích účastníkůzáznam o zúčastněných vozidlechpříčinu, průběh a samozřejmě i následky dopravní nehody. Důležitý je nákres nehody, ve kterém řidič označí body střetu vozidel. Pokud jsou na místě svědci nehody, řidič musí zaznamenat jejich kontaktní údaje, a to zejména mají-li účastníci nehody protichůdné názory na příčinu havárie. Formulář se vyplňuje vždy s rozmyslem, protože ho po podepsání a oddělení jednotlivých kopií již nelze dodatečně upravit. Dále je vhodné pořídit i fotodokumentaci. Postačí fotoaparát v mobilním telefonu. Je nutné místo nehody vyfotografovat z různých úhlů
 •  Záznam musí podepsat všichni účastníci (řidiči) nehody a každý z nich obdrží po jednom vyhotovení.  Záznam o dopravní nehodě musí řidič bezodkladně zaslat své pojišťovně a sjednat si prohlídku vozidla jejím odborníkem.
Vyplnění Euroformuláře - Záznam o dopravní nehodě
 •  body 1. – 5.: vyplňují se obecné údaje o čase a místu nehody, případném zranění, vzniku jiné škody než na zúčastněných vozidlech a zda byla nehoda šetřena policií
 •  dále se formulář dělí na oddíly A a B, které obsahují stejné kolonky, zvlášť pro každé na nehodě zúčastněné vozidlo
 •  body 6. – 8.: musí být vyplněny dle zelené karty
 •  bod 9.: musí být vyplněn dle řidičského průkazu
 •  bod 10.: označují se body vzájemného střetu vozidel
 •  bod 11.: vypisují se jen viditelná poškození na vozidle
 •  bod 12.: zaškrtávají se odpovídající políčka ke každému vozidlu. Počet označených políček se zapisuje ještě číslicí za každé vozidlo zvlášť
 •  bod 13.: zakresluje se jednoduchým způsobem průběh nehody z pohledu shora
 •  bod 14.: slouží k poznámkám, pokud místo na psaní nestačí, mohou se poznámky napsat na list papíru
 •  bod 15.: slouží k podpisům obou zúčastněných řidičů!!!

níže je uveden náhled Záznamu o dopravní nehodě. Stáhnout si ho můžete zde.

Euroformulář 

Další důležité rady a informace pro řešení dopravní nehody,  nepojízdnosti Vašeho vozidla a jiných dopravních situací získáte na telefonním čísle 1230 (centrální dispečink ÚAMK).


Jsme na FacebookuGoogle+

Newsletter

Odebírat

Chcete být informováni?

ABA - 1240Autocentrum - VEROLDServis 24CK Autoturist*** Hotel FONTÁNA** Hotel PANORAMA