AutoStyl - Garáž

Magazín o autech a cestování

Ekologické plakety v Rakousku

V Rakousku postupně zavádějí nízkoemisní zóny, jak pro celá města, tak i pro jejich okolí. S tím také souvisí povinnost označování vozidel do kategorií dle příslušné EURO normy. Zatím se však toto nařízení týká pouze vozidel celé kategorie N bez rozlišení váhy. Přinášíme vám proto ucelené informace.

 

Plakety jsou vydávány dle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem a jsou rozděleny do 6 skupin podle EURO normy.

 

Každá ekologická plaketa je ve spodní části označena písemným kódem, kde se procvaknutím charakterizuje konkrétní motorové vozidlo, jemuž je ekologická plaketa přidělena. Jedná se o písmena P (filtr pevných částic), M (vozidlo kategorie M), N (vozidlo kategorie N), D (naftový motor), B (benzínový motor), A (alternativní pohon). V horní části je pak vyznačeno posledních 6 až 7 míst z VIN kódu vozidla. Samotná plaketa se vylepuje do pravého horního rohu čelního skla.

 


Pokud je ekologická plaketa nalepena na motorové vozidlo bez identifikačních znaků (perforací posledních 6-7 znaků čísla VIN a perforace v oblasti písmenných kódů P, M, N, D, B a A stává se neplatnou a na vozidlo se pohlíží jako by ekologickou plaketou vybaveno nebylo. Pokuta za špatně vylepenou, neplatnou, porušenou, špatně vyplněnou nebo jízdu bez ekologické plakety je stanovena až do výše 2180 Eur. Pozor! Zóny nejsou označeny dopravním značením a policie pak může kontrolovat i uvnitř, aniž byste věděli o vjezdu do této zóny. Povinnost označit vozidlo rakouskou ekologickou plaketou se vztahuje i na motorová vozidla ze zahraničí, platí tedy i pro motoristy z České republiky nebo třeba Slovenska.

V první fázi platí povinnost označit ekologickou plaketou při vjezdu do nízkoemisních zón motorová vozidla kategorie N, a to i lehkých nákladních motorových vozidel N1. Povinnost označit motorová vozidla ekologickou plaketou se prozatím nevztahuje na motorová vozidla ostatních kategorií (např. M1 – osobní automobily, M2 + M3 - autobusy, L - motocykly, T – traktory, Ss - samojízdné pracovní stroje, atd…), nicméně výhledově lze očekávat rozšíření i pro vozidla kategorie M (M1, M2, M3). Výjimku pro vjezd do nízkoemisních zón mají historická vozidla označená registrační značkou s písmenem „V“.

Ekologická plaketa se vydává pro konkrétní vozidlo. Platnost ekologické plakety je neomezená a emisní třída Euro se přiděluje na základě zapsané emisní směrnice EHS/ES nebo předpisu EHK v Osvědčení o registraci vozidla Část II. (“velký“ technický průkaz) a případně i po předložení dokladu o montáži filtru pevných částic pokud jím je vozidlo dovybaveno využitelné je i předložení atestu CEMT.

 

V oblasti Vídně a části Dolního Rakouska:

Od 01. 07. 2014

pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 (bez omezení váhy) s emisní třídouEURO 0 a EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.

Od 01. 01. 2016

pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 (bez omezení váhy) s emisní třídouEURO 2. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

 

Dle dostupných informací bude další nízkoemisní oblastí oblast Horního Rakouska na dálničním úseku A1 mezi exitem Enns – Steyr „na 155 km“ a exitem Knoten Haid „na 176km“ s omezením:

Od 01. 07. 2015

pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 (bez omezení váhy) s emisní třídou EURO 0 a EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.

Od 01. 01. 2016

pro vozidla kategorie N1, N2 a N3 (bez omezení váhy) s emisní třídou EURO 2. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

 

V oblasti Štýrska:

Od 01. 06. 2012

pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, která byla prvně registrována před rokem 1992, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou EURO 0. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 1 a vyšší.

Od 01. 01. 2013

pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou emisní třídou EURO 1. Tedy vjezd povolen s emisní třídou EURO 2 a vyšší.

Od 01. 01. 2014

pro vozidla kategorie N (těžká nákladní vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 7,5 tuny, včetně přívěsových a návěsových souprav), s emisní třídou EURO 2. Tedy vjezd povolen již s emisní třídou EURO 3 a vyšší.

 

 

 

 

 

Doporučujeme tedy, aby si motoristé před jízdou do Rakouska vždy ověřili podle své trasy, zda na trase není nízkoemisní zóna a povinnost označit motorové vozidlo ekologickou plaketou.

DEKRA CZ a.s. začala v ČR zprostředkovávat prodej ekologických plaket do nízkoemisních zón v Rakousku na těchto provozovnách.

Minimální doporučená cena za zprostředkování je 1.000,-Kč včetně DPH. Lhůta pro vyhotovení včetně všech administrativních úkonů až po konečný výdej ekologické plakety zákazníkovi činí cca 14 kalendářních dnů. V Rakousku vydávají plakety pobočky tamního autoklubu ÖAMTC zpravidla na počkání a stojí 25 Eur (cca 700 Kč). Nejbližší takovou pobočku naleznete ve městě Hollabunn na silnici vedoucí ze Znojma na Vídeň.

Pobočka ÖAMTC Hollabrunn

ulice: Aspersdorfer Straße 17

tel: +43 (0)2952 22 34

otevírací doba:

  • pondělí - pátek: 7:00 - 18:00 hod (polední pauza 12:00 - 13:00 hod)
  • sobota: 8:00 - 14:00 hod
  • neděle: zavřeno

Vzor správné plakety

Jako zdroj informací byly použity odkazy: www.akkp.atwww.wko.at, www.oeamtc.at, www.dekra.cz a aktuální legislativa Rakouska.

Přehled zpráv Autostylu


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK