AutoStyl - Garáž

Magazín o autech a cestování

Britové zakáží fosilní paliva

Tažení proti spalovacím motorům, ať jde o benzinové nebo naftové, dostává ve Velké Británii konkrétní podobu. Od roku 2020 uvažují britské orgány zavedení dodatečných poplatků nejdříve pro majitele starších dieselových motorů. A to jako poplatek za znečištění životního prostředí.

Prvním krokem je zavedení mýta, tedy vyšší daně za vjezd do Londýna a dalších anglických měst. Poplatek by byl u ekologicky méně šetrných vozidel, především dieselů splňujících jen Euro 1 až 4, zásadněji vyšší než u ostatních vozidel.

Následovat by měly další kroky, včetně modernizace autobusů hromadné dopravy, a to na alternativní paliva, odkloňování dopravy z center měst, podpora vozidel na alternativní paliva a tak dále.

Posledním chystaným krokem je pak od roku 2040 úplný zákaz vjezdu do města a následně i obecně provozu vozidel na fosilní paliva. Britské orgány hovoří o tom, že tato finančně náročné řešení, zahrnující nezbytné vybudování infrastruktury především pro eletktromobilitu, se ve skutečnosti „vyplatí“. Nyní totiž vinou onemocnění a předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší činí ztráty jen na produktivitě pracovní síly ročně ve výši bezmála 79 miliard Kč ročně.

Přehled zpráv Autostylu


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK