Chorvatsko - Předpisy

Autostyl - Magazín o autech a cestování

Chorvatsko

Děti mladší 12 let nesmějí cestovat na předních sedadlech. Výjimkou jsou děti do 2 let věku, které mohou cestovat v přední části, jsou-li umístěny v zádržném systému, který je přizpůsobený jejich velikosti, a pokud je na zadní straně deaktivován airbag. 

Dítě do 5 let musí být umístěno na zadním sedadle přizpůsobeném jeho velikosti. Dítě ve věku mezi 5 a 12 lety musí cestovat na zadním sedadle s pomocí 3 bodových bezpečnostních pásů s přídavným podsedákem je-li to nezbytné pro jeho výšku.

 

SANKCE

Osoby, u kterých je při silniční kontrole zjištěno, že bezpečnostní pás nebo dětský zádržný systém nepoužily, mohou být buď varovány, nebo obdrží pokutu 500 Kun na místě.

 

Rakousko

Děti do 14-ti let s méně než 1,50 m na výšku musí, ve vozidlech registrovaných v Rakousku nebo v zahraničí, používat speciální bezpečnostní pásy přizpůsobené jejich velikosti nebo speciální dětské zádržné systémy, jak vpředu, tak i vzadu ve vozidle. Vozidla bez této ochrany (např. dvousedadlové sportovní vozy nebo nákladní automobily) nesmí být vůbec použita k přepravě dětí mladších 14-ti let. (Toto nařízení se nevztahuje na autobusy nebo vozidla používaná pro přepravu školních dětí, nebo pro vozidla užívaná v zemědělství a lesnictví.)

Dětské zádržné systémy v Rakousku musí být v souladu s normou ECE 44/03 nebo 44/04. Děti do 14-ti let, ale vyšší než 1,50 m, musí používat bezpečnostní pásy pro dospělé.

Ve výjimečných případech, kdy jsou děti vyšší než 1,35 m, může být při jejich přepravě použit 3-bodový pás bez zvláštní sedačky za podmínky, že pás nevede přes jejich krk nebo hrdlo. V opačném případě může řidič vozidla v němž je takto přepravováno dítě obdržet žlutou kartu.

 

SANKCE

Osoby, u kterých je při silniční kontrole zjištěno, že bezpečnostní pás nepoužily, mohou být buď varovány, nebo obdrží pokutu až 35 EUR na místě. Pokud se pokuta nezaplatí ihned, nebo v daný časový úsek, může být zvýšena na 72 EUR a v některých případech může dokonce vést až k zadržení na 24 hodin.

 

Slovinsko

Děti do 150 cm výšky, ve vozidlech registrovaných v Slovinsku nebo v zahraničí, musí používat speciální bezpečnostní pásy přizpůsobené jejich velikosti nebo speciální dětský zádržný systém, a to jak v přední, tak i v zadní části vozidla. Dětské zádržné systémy musí splňovat normu ECE 44/03 nebo 44/04. Pokud je dítě přepravováno na předním sedadle v obráceném dětském zádržném systému musí být deaktivován airbag.

V případě starších vozidel, která nejsou vybavena bezpečnostními pásy (kde nemůže být zádržný systém připojen), mohou děti ve věku 3 a více let a měřící méně než 150 cm na výšku cestovat bez dětského zádržného systému, ale musí obsadit zadní sedadla. Dítě do 3 let věku nesmí být přepravováno ve vozidle, pokud nelze namontovat dětský zádržný systém.

 

SANKCE

Za nedodržení tohoto nařízení může být uložena  pokuta ve výši 200 EUR.

Chorvatsko

Helmy pro motorkáře

Motorkáři a cestující na motocyklech či mopedech musí nosit ochrannou přilbu po celou dobu užívání. Cestující na motocyklech nesmí být pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. Není dovoleno přepravovat děti do 12 let.

Výstražný trojúhelník

Veškerá motorová vozidla (kromě motocyklů), včetně těch registrovaných v zahraničí, musí mít výstražný trojúhelník. Vozidlo s přívěsem musí mít dva výstražné trojúhelníky.

Hasicí přístroj

Užitková vozidla musí být opatřena hasicím přístrojem.

Lékárnička

Řidiči všech motorových vozidel (kromě motocyklů), včetně těch registrovaných v zahraničí, musí mít lékárničku.

Pneumatiky a hloubka dezénu

Minimální hloubka dezénu: 

  • letní pneumatiky = 1,6 mm 
  • zimní pneumatiky = 4 mm 
Reflexní vesta

Všichni řidiči motorových vozidel (kromě motocyklů s nebo bez postranních vozíků a mopedů do 50 ccm), musí mít reflexní bezpečnostní vestu ve vozidle a nosit ji vždy, když opouští vozidlo odstavené na silnici, v případě nouze, v nebo mimo zastavěné oblasti. Vesta musí být v souladu s normou EN-471.

Ostatní

Není nutné mít tažné lano nebo tažné zařízení.

 

Slovinsko

Helmy pro motorkáře

Motorkáři, cestující na motocyklu a řidiči mopedů musí nosit přilbu po celou dobu. Je zakázáno vozit na motorce dítě mladší než 12 let. 

Výstražný trojúhelník

Veškerá motorová vozidla (s více než dvěma koly), včetně těch, registrovaných v zahraničí, musí nést výstražný trojúhelník. Vozidlo s přívěsem a motorová vozidla v zadní části konvoje (pokud se vozidla pohybují v za sebou jedoucím konvoji), musí být označeno dvěma trojúhelníky.

Výstražná světla musí být použita vždy, když vozidlo má poruchu na vozovce.Pokud vozidlo není vybaveno výstražnými světly, nebo je imobilizováno na části vozovky, která není jasně viditelná, musí se použít trojúhelník. Musí být umístěn na vozovce za vozidlem, které má poruchu, ve vzdálenosti, která zajišťuje maximální bezpečnost a viditelnost..

Je-li vozidlo v noci  porouchané  a jeho technický stav neumožňuje využívání výstražných světel, musí řidič, kromě použití trojúhelníku, dostatečně označit porouchané vozidlo (žlutým blikajícím světlem, baterky) .

Pokud je vozidlo taženo, musí být trojúhelník umístěn v zadní části taženého vozidla a druhý musí být na přední části tažného vozidla.

Výstražná světla musí být použita při couvání.

Hasicí přístroj

Je povinné u řidičů autobusů a nákladních automobilů mít ve vozidle hasicí přístroj.

Lékárnička

Řidiči motorových vozidel registrovaných ve Slovinsku musí mít lékárničku ve svých vozidlech. Pro návštěvníky je doporučeno mít lékárničku první pomoci.

Pneumatiky a hloubka dezénu

Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm pro auto, 2 mm pro nákladní automobily a autobusy, 1 mm pro moped. Pro M + S pneumatiky je minimální hloubka dezénu  3 mm.

Reflexní vesta

V případě poruchy na dálnici je povinné nosit reflexní vestu. Každý, kdo se pohybuje mimo vozidlo ji  musí mít. Toto nařízení se netýká motocyklistů. Je důležité si uvědomit, že není povinné mít reflexní vestu ve vozidle.Jedinou podmínkou je, nosit vestu za okolností popsaných výše (jinak hrozí pokuta 40 EUR).

 

Rakousko

Helmy pro motorkáře

Bezpečnostní přilby jsou povinné pro řidiče mopedů a motocyklů a jejich spolujezdce. Při nedodržení tohoto předpisu může být uložena pokuta od 35 do 72 EUR. Pro osvobození od této povinnosti ze zdravotních důvodů musí dotyčný získat zvláštní povolení od příslušného orgánu.

Výstražný trojúhelník

Všechna vozidla s více než 2 koly registrovaná v Rakousku nebo v zahraničí, musí být vybavena výstražným trojúhelníkem, který je v plném souladu s nařízením ES 27. Pokud tato vozidla zastavila na komunikaci mimo zastavěné oblasti v místě se sníženou viditelností, např. kvůli poruše, úrazu, atd., nebo je nutnost zastavit kvůli špatným povětrnostním podmínkám, musí řidiči dát okamžitou informaci o poloze svého vozidla umístěním výstražného trojúhelníku v dostatečné vzdálenosti za ním, ne více než jeden metr od obrubníku.

Blikající světla, výstražné lampy, nebo výstražná světla vozidel mohou být použity pouze jako doplněk k výstražnému trojúhelníku(ne místo něj).

Hasicí přístroj

Hasicí přístroj není povinný.

Lékárnička

Všechna vozidla (včetně motocyklů), registrovaná v Rakousku nebo v zahraničí, musí být vybavena lékárničkou. Balení musí být v provedení silné krabice, odolné proti nečistotám.

Pneumatiky a hloubka dezénu

Minimální hloubka dezénu v Rakousku 1,6 mm (osobní vozidla), 2 mm (nákladní automobily a autobusy) a 1mm (mopedy). Pokud se však rakouské orgány domnívají, že dezén ponechaný na pneumatikách dočasně dovezeného vozidla představuje nebezpečí pro bezpečnost silničního provozu, mohou zabránit takovému vozidlu ve vstupu do Rakouska. Minimální hloubka dezénu na zimních pneumatikách M + S používaných na vozidlech je 4 mm.

Reflexní vesta

Řidič vozidla se 2 nebo více nápravami musí mít reflexní vestu / bundu, která má být použita v případě poruchy nebo nehody mimo zastavěné oblasti, na dálnicích a na silnicích a dokonce i při instalování výstražného trojúhelníku (nařízení se nevztahuje na cestující, řidiče mopedů a motocyklů, nicméně i pro ně je reflexní vesta doporučena).

Barva vesty musí být fluorescenční žlutá, červená nebo oranžová (EU norma EN 471). V zásadě může být řidič, za předpokladu že neměl reflexní vestu, potrestán pokutou až do výše 2,180 Eur, i když by na místě ve skutečnosti dostal pokutu 14 EUR.

Ostatní

Palubní kamery (umístěné uvnitř vozidla) jsou v Rakousku zakázány.

 

Maďarsko

Kromě reflexních vest, v Maďarsku je potřeba dle počtu osob ve vozidle, tam platí stejná povinná výbava jako u nás. Dětské zádržné systémy jsou povinné pro děti do výšky 150 cm.

 

Slovensko

Povinná výbava se nijak neliší od té naší, ale pokud budete vystupovat z vozidla za snížené viditelnosti na neosvětlenou komunikaci, musíte mít na sobě reflexní prvky. Dětské zádržné systémy jsou povinné pro děti menší jak 150 cm nebo lehčí jak 36 kg.

Mladí řidiči (do 24 let věku), nesmí překročit následující rychlosti
•   80 km/h na silnicích mimo obec 
• 100 km/h na rychlostních silnicích
• 120 km/h na dálnicích


 


Nové ZTP označení vozidla platí i v rámci zemí EU jako parkovací karta. Staré znaky pro vozíčkáře (označení O1) do auta byly platné do data 31. 12. 2012 a pokud v současné době tento starý znak užíváte, hrozí vám pokuta a mnohde i udělení trestných bodů. Bohužel však nepotěším každého, kdo cestuje s tímto novým označením do zahraničí. V zahraničí vám tato karta platí pouze k možnosti zaparkování vozu, ale od dálničních poplatků vás osvobozuje pouze na území České republiky. Proto doporučujeme zakoupit si dálniční známku pro daný stát, kam míříte. Předejdete tím značným komplikacím a nemalé pokutě ze strany zahraniční policie.

© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK