Chorvatsko - Povinná výbava

AutoStyl - Magazín o autech a cestování

Povinná výbava

Chorvatsko

Helmy pro motorkáře

Motorkáři a cestující na motocyklech či mopedech musí nosit ochrannou přilbu po celou dobu užívání. Cestující na motocyklech nesmí být pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. Není dovoleno přepravovat děti do 12 let.

Výstražný trojúhelník

Veškerá motorová vozidla (kromě motocyklů), včetně těch registrovaných v zahraničí, musí mít výstražný trojúhelník. Vozidlo s přívěsem musí mít dva výstražné trojúhelníky.

Hasicí přístroj

Užitková vozidla musí být opatřena hasicím přístrojem.

Lékárnička

Řidiči všech motorových vozidel (kromě motocyklů), včetně těch registrovaných v zahraničí, musí mít lékárničku.

Pneumatiky a hloubka dezénu

Minimální hloubka dezénu: 

  • letní pneumatiky = 1,6 mm 
  • zimní pneumatiky = 4 mm 
Reflexní vesta

Všichni řidiči motorových vozidel (kromě motocyklů s nebo bez postranních vozíků a mopedů do 50 ccm), musí mít reflexní bezpečnostní vestu ve vozidle a nosit ji vždy, když opouští vozidlo odstavené na silnici, v případě nouze, v nebo mimo zastavěné oblasti. Vesta musí být v souladu s normou EN-471.

Ostatní

Není nutné mít tažné lano nebo tažné zařízení.

 

Slovinsko

Helmy pro motorkáře

Motorkáři, cestující na motocyklu a řidiči mopedů musí nosit přilbu po celou dobu. Je zakázáno vozit na motorce dítě mladší než 12 let. 

Výstražný trojúhelník

Veškerá motorová vozidla (s více než dvěma koly), včetně těch, registrovaných v zahraničí, musí nést výstražný trojúhelník. Vozidlo s přívěsem a motorová vozidla v zadní části konvoje (pokud se vozidla pohybují v za sebou jedoucím konvoji), musí být označeno dvěma trojúhelníky.

Výstražná světla musí být použita vždy, když vozidlo má poruchu na vozovce.Pokud vozidlo není vybaveno výstražnými světly, nebo je imobilizováno na části vozovky, která není jasně viditelná, musí se použít trojúhelník. Musí být umístěn na vozovce za vozidlem, které má poruchu, ve vzdálenosti, která zajišťuje maximální bezpečnost a viditelnost..

Je-li vozidlo v noci  porouchané  a jeho technický stav neumožňuje využívání výstražných světel, musí řidič, kromě použití trojúhelníku, dostatečně označit porouchané vozidlo (žlutým blikajícím světlem, baterky) .

Pokud je vozidlo taženo, musí být trojúhelník umístěn v zadní části taženého vozidla a druhý musí být na přední části tažného vozidla.

Výstražná světla musí být použita při couvání.

Hasicí přístroj

Je povinné u řidičů autobusů a nákladních automobilů mít ve vozidle hasicí přístroj.

Lékárnička

Řidiči motorových vozidel registrovaných ve Slovinsku musí mít lékárničku ve svých vozidlech. Pro návštěvníky je doporučeno mít lékárničku první pomoci.

Pneumatiky a hloubka dezénu

Minimální hloubka dezénu pneumatik je 1,6 mm pro auto, 2 mm pro nákladní automobily a autobusy, 1 mm pro moped. Pro M + S pneumatiky je minimální hloubka dezénu  3 mm.

Reflexní vesta

V případě poruchy na dálnici je povinné nosit reflexní vestu. Každý, kdo se pohybuje mimo vozidlo ji  musí mít. Toto nařízení se netýká motocyklistů. Je důležité si uvědomit, že není povinné mít reflexní vestu ve vozidle.Jedinou podmínkou je, nosit vestu za okolností popsaných výše (jinak hrozí pokuta 40 EUR).

 

Rakousko

Helmy pro motorkáře

Bezpečnostní přilby jsou povinné pro řidiče mopedů a motocyklů a jejich spolujezdce. Při nedodržení tohoto předpisu může být uložena pokuta od 35 do 72 EUR. Pro osvobození od této povinnosti ze zdravotních důvodů musí dotyčný získat zvláštní povolení od příslušného orgánu.

Výstražný trojúhelník

Všechna vozidla s více než 2 koly registrovaná v Rakousku nebo v zahraničí, musí být vybavena výstražným trojúhelníkem, který je v plném souladu s nařízením ES 27. Pokud tato vozidla zastavila na komunikaci mimo zastavěné oblasti v místě se sníženou viditelností, např. kvůli poruše, úrazu, atd., nebo je nutnost zastavit kvůli špatným povětrnostním podmínkám, musí řidiči dát okamžitou informaci o poloze svého vozidla umístěním výstražného trojúhelníku v dostatečné vzdálenosti za ním, ne více než jeden metr od obrubníku.

Blikající světla, výstražné lampy, nebo výstražná světla vozidel mohou být použity pouze jako doplněk k výstražnému trojúhelníku(ne místo něj).

Hasicí přístroj

Hasicí přístroj není povinný.

Lékárnička

Všechna vozidla (včetně motocyklů), registrovaná v Rakousku nebo v zahraničí, musí být vybavena lékárničkou. Balení musí být v provedení silné krabice, odolné proti nečistotám.

Pneumatiky a hloubka dezénu

Minimální hloubka dezénu v Rakousku 1,6 mm (osobní vozidla), 2 mm (nákladní automobily a autobusy) a 1mm (mopedy). Pokud se však rakouské orgány domnívají, že dezén ponechaný na pneumatikách dočasně dovezeného vozidla představuje nebezpečí pro bezpečnost silničního provozu, mohou zabránit takovému vozidlu ve vstupu do Rakouska. Minimální hloubka dezénu na zimních pneumatikách M + S používaných na vozidlech je 4 mm.

Reflexní vesta

Řidič vozidla se 2 nebo více nápravami musí mít reflexní vestu / bundu, která má být použita v případě poruchy nebo nehody mimo zastavěné oblasti, na dálnicích a na silnicích a dokonce i při instalování výstražného trojúhelníku (nařízení se nevztahuje na cestující, řidiče mopedů a motocyklů, nicméně i pro ně je reflexní vesta doporučena).

Barva vesty musí být fluorescenční žlutá, červená nebo oranžová (EU norma EN 471). V zásadě může být řidič, za předpokladu že neměl reflexní vestu, potrestán pokutou až do výše 2,180 Eur, i když by na místě ve skutečnosti dostal pokutu 14 EUR.

Ostatní

Palubní kamery (umístěné uvnitř vozidla) jsou v Rakousku zakázány.

 

Maďarsko

Kromě reflexních vest, v Maďarsku je potřeba dle počtu osob ve vozidle, tam platí stejná povinná výbava jako u nás. Dětské zádržné systémy jsou povinné pro děti do výšky 150 cm.

 

Slovensko

Povinná výbava se nijak neliší od té naší, ale pokud budete vystupovat z vozidla za snížené viditelnosti na neosvětlenou komunikaci, musíte mít na sobě reflexní prvky. Dětské zádržné systémy jsou povinné pro děti menší jak 150 cm nebo lehčí jak 36 kg.


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK