Chorvatsko - Pokuty za přestupky

Autostyl - Magazín o autech a cestování

Dětské autosedačky

Chorvatsko

Děti mladší 12 let nesmějí cestovat na předních sedadlech. Výjimkou jsou děti do 2 let věku, které mohou cestovat v přední části, jsou-li umístěny v zádržném systému, který je přizpůsobený jejich velikosti, a pokud je na zadní straně deaktivován airbag. 

Dítě do 5 let musí být umístěno na zadním sedadle přizpůsobeném jeho velikosti. Dítě ve věku mezi 5 a 12 lety musí cestovat na zadním sedadle s pomocí 3 bodových bezpečnostních pásů s přídavným podsedákem je-li to nezbytné pro jeho výšku.

 

SANKCE

Osoby, u kterých je při silniční kontrole zjištěno, že bezpečnostní pás nebo dětský zádržný systém nepoužily, mohou být buď varovány, nebo obdrží pokutu 500 Kun na místě.

 

Rakousko

Děti do 14-ti let s méně než 1,50 m na výšku musí, ve vozidlech registrovaných v Rakousku nebo v zahraničí, používat speciální bezpečnostní pásy přizpůsobené jejich velikosti nebo speciální dětské zádržné systémy, jak vpředu, tak i vzadu ve vozidle. Vozidla bez této ochrany (např. dvousedadlové sportovní vozy nebo nákladní automobily) nesmí být vůbec použita k přepravě dětí mladších 14-ti let. (Toto nařízení se nevztahuje na autobusy nebo vozidla používaná pro přepravu školních dětí, nebo pro vozidla užívaná v zemědělství a lesnictví.)

Dětské zádržné systémy v Rakousku musí být v souladu s normou ECE 44/03 nebo 44/04. Děti do 14-ti let, ale vyšší než 1,50 m, musí používat bezpečnostní pásy pro dospělé.

Ve výjimečných případech, kdy jsou děti vyšší než 1,35 m, může být při jejich přepravě použit 3-bodový pás bez zvláštní sedačky za podmínky, že pás nevede přes jejich krk nebo hrdlo. V opačném případě může řidič vozidla v němž je takto přepravováno dítě obdržet žlutou kartu.

 

SANKCE

Osoby, u kterých je při silniční kontrole zjištěno, že bezpečnostní pás nepoužily, mohou být buď varovány, nebo obdrží pokutu až 35 EUR na místě. Pokud se pokuta nezaplatí ihned, nebo v daný časový úsek, může být zvýšena na 72 EUR a v některých případech může dokonce vést až k zadržení na 24 hodin.

 

Slovinsko

Děti do 150 cm výšky, ve vozidlech registrovaných v Slovinsku nebo v zahraničí, musí používat speciální bezpečnostní pásy přizpůsobené jejich velikosti nebo speciální dětský zádržný systém, a to jak v přední, tak i v zadní části vozidla. Dětské zádržné systémy musí splňovat normu ECE 44/03 nebo 44/04. Pokud je dítě přepravováno na předním sedadle v obráceném dětském zádržném systému musí být deaktivován airbag.

V případě starších vozidel, která nejsou vybavena bezpečnostními pásy (kde nemůže být zádržný systém připojen), mohou děti ve věku 3 a více let a měřící méně než 150 cm na výšku cestovat bez dětského zádržného systému, ale musí obsadit zadní sedadla. Dítě do 3 let věku nesmí být přepravováno ve vozidle, pokud nelze namontovat dětský zádržný systém.

 

SANKCE

Za nedodržení tohoto nařízení může být uložena  pokuta ve výši 200 EUR.


© 2015 ÚAMK. All Rights Reserved. Designed By ÚAMK