Aktivace CCS

Číslo karty: *
Majitel karty: *
Kontakt: *
Kontaktní adresa: *
Doplň. informace: *


Shora uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovávány, sdíleny a po dobu nezbytně nutnou ukládány společnostmi CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. a ÚAMK a.s. za účelem poskytování služeb CCS a pro účast na slevových programech zajišťovaných uvedenými společnostmi.

Zaškrtnutím políčka potvrzuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů, které je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i s vnitrostátními předpisy České republiky o ochraně osobních údajů. Dále beru na vědomí, že podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou k dispozici na www.ccs.cz/ochrana-udaju a www.uamk.cz/gdpr