Buy car photo created by prostooleh - www.freepik.com

Cestujete firemním / vypůjčeným vozem?

Cestujete do zahraničí firemním či vypůjčeným vozidlem? V případě, že použijete motorové vozidlo, kde nejste uveden jako vlastník vozidla, nechte si vystavit od majitele vozidla potvrzení. Text potvrzení musí být minimálně v anglickém jazyce, nebo v jiném světovém jazyce.

Připravili jsme si pro vás vzor takového potvrzení o užívání firemního vozu či vozu vlastněného cizí osobou. Toto potvrzení by mělo být notářsky ověřeno, ale pokud nemáte k dispozici notáře, tak si vytiskněte potvrzení a nechte si tu českou část ověřit na CzechPointu. Anglická část pak bude spolu s tou ověřenou českou sloužit jako překlad pro zahraniční policii.

Tímto úkonem zabráníte případné možnosti zadržení motorového vozidla policií do doby než se prokáže, že vozidlo není odcizeno. Některé státy provádějí kontrolu již na hranicích a v případě, že nebudete schopni doložit souhlas majitele vozidla s jeho užitím, může Vám být znemožněn vjezd na území státu.