Slovensko: Jízda na červenou – povolena

Slovensko: Jízda na červenou – povolena

Spěcháme dodat k titulku, který jste si právě přečetli, že taková situace je další novinkou na slovenských silnicích,

nicméně jen za určitých situací. Nicméně začneme „skromněji“. Otáčením v křižovatce.

Zřejmě i průměrně znalý předpisů motorista vám řekne, že otáčet se v křižovatce je zcela nepřípustné. Hrozí vám za to pokuta. Jinými slovy, za to, že se na semaforu na křižovatce na zelenou rozjedete například v levém pruhu a místo odbočení vlevo do vedlejší silnice, se otočíte do protisměru ve vhodný okamžik, i když nikoho neohrozíte ani neomezíte, v Čechách dostanete pokutu. A to ve výši 2000 Kč. Zákon 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích totiž v paragrafu 24, písmeno b jasně říká, že řidič nesmí couvat ani se otáčet na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné blízkosti.

Je sice pravdou, že i v Čechách, kde toto pravidlo stále platí, nehledě na to že v Německu, USA nebo nově na Slovensku je tomu jinak, existuje výjimka. Jde o onen výraz v zákoně, který hovoří o křižovatce s řízeným provozem. Což znamená, že nebude-li řízená, například při trvale blikajícím žlutém světle semaforu, můžete se otočit. To ale rozhodně není totéž, co je možné nově na Slovensku.

Tam na konkrétních řízených křižovatkách, kde je to možné, přibyla nová doplňková značka. Jde o bílou tabuli s černou zahnutou šipku tvaru písmene U, která říká, že v daném místě se lze otočit do protisměru.

A jak je tomu se zmíněnou jízdou na červenou v křižovatce? V případě, že je červená na semaforu na křižovatce doprovázena světelnou zelenou šipkou ukazující směr vpravo, lze tak zvaně „na červenou“ projet v některých místech i v Čechách. Ale je to výhradně na takovýchto místech. Přičemž je nezbytné dát přednost případným chodcům přecházejícím po přechodu přes silnici vpravo, na kterou vůz odbočuje. Navíc je povinen motorista před vjezdem do křižovatky zastavit.     

Slovensko, po vzoru kupříkladu Německa zavádí značku č 730, což je na černém čtvercovém poli zelená šipka s bílým okrajem mířící vpravo. Vlastně nahrazuje onu svítící šipku, kterou známe. Nic složitého, drahého, jak uvádějí experti ÚAMK a přitom to v řadě míst může přispět k vyšší plynulosti dopravy. Takže – poučme se u sousedů.