NKÚ: Jen ambiciózní plány nestačí

Být ambiciózní je báječná věc, ovšem kde se bralo sebevědomí českého ministerstva dopravy,

že stanovilo pro národní strategii bezpečnosti silničního provozu cíle na léta 2011 až 2020 o 10 % vyšší než měla celá Evropa? Plány zemí EU zněly: snížit počet usmrcený při nehodách o 50 %. Čechy si sebevědomě nastavily 60 %. A jak to ve skutečnosti dopadlo?

Jednoduše bledě. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu ukázala, že v oněch letech 2011 až 2020, kdy se měl snížit proti roku 2009 počet úmrtí o 60 %, vše dopadlo doslova katastrofálně. Snížení představovalo 35,8 %, tedy bylo zhruba o čtvrtinu horší, než si české úřady předsevzaly.

V případě těžkých zranění byla situace jiná, nazvěme to příznivější, i když v případě těžkých zranění hovořit o příznivější situaci, je poněkud nevhodné. Nicméně plán byl, snížit počet těchto následků nehod o 40 % a výsledek činí 43,9 %.