Cyklo: Berlín zatáhl záchrannou brzdu

Berlín se chlubil tím, kolik kilometrů cyklopruhů vybudoval, jak napomohl ke zlepšení ovzduší ve městě.

Nyní zatáhl záchrannou brzdu. Proč?

Ono „budování“ cyklopruhů totiž leckdy znamenalo jen to, že se „ukouslo“ kus běžné silnice sloužící motoristům a „předalo“ cyklistů. Že vám to něco připomíná? Že by situaci a její řešení v nejednom z českých měst? Podobnost není čistě náhodná.

A ona ochrana ovzduší? Na některých místech byla podle expertů a konkrétních měření zcela opačná. Vytvořením cyklopruhů se zpomalila silniční doprava, vznikly kolony tam, kde dříve nebyly a stojící vozidla samozřejmě dlouhým stáním v kolách případně popojížděním na nízké rychlosti jen zhoršila životní prostředí. Takže?

Starosta Kai Wegner nyní jednoznačně vyhlásil, že je proti pruhům, které brzdí automobily, stejně jako senátorka Manja Schreiner řekla, že nelze obětovat parkoviště aut cyklistům. Takže nový směr Berlína pro nadcházející období dokládá fakt, že z původně plánovaných 11 nových cyklotras se bude budovat jen 6.