S „mikrovlnkou“ na výtluky na vozovkách?

S „mikrovlnkou“ na výtluky na vozovkách?

Ministerstvo dopravy ČR nedávno udělilo formou tzv. Technického předpisu oficiální oprávnění mikrovlnné technologii

pro preventivní opravy poruch na asfaltových vozovkách. Na opravy touto metodou má patent česká společnost Futtec, která již v tuzemsku zbavila silnice více než 1000 děr a výmolů. Brzy vyrobí další „mikrovlnné cestáře“: stroje, které umožní, aby se finančně efektivní, rychlé, ekologické a trvalé preventivní opravy vozovek staly v České republice běžné.

Celoroční oprava výtluků technologií mikrovlnného ohřevu, při níž nevznikají žádné spáry, přispívá k dlouhodobé a preventivní údržbě asfaltových povrchů. A v tuzemsku se již na mnoha místech osvědčila: společnost Futtec eviduje více než 1000 míst, které opravila na objednávku Technické správy komunikací hl. m. Prahy nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tyto opravy probíhají pomocí unikátních stavebních strojů: pilotního zařízení FT3 s příslušenstvím (tzv. „mikrovlnného cestáře“ pro kompletní bezespáré opravy o rozměrech do 60 x 80 cm), nebo samostatné mikrovlnné pece k zahřátí asfaltové směsi (pro dočasné opravy míst větších rozměrů). 

„Pomalu se daří měnit stereotypní přístup, který dosud převládal při rozhodování o údržbě a opravě silnic. Pokud se totiž výtluky nezacelí brzy poté, co vzniknou, začnou se dále rozrůstat, což má za následek nevratné poškození asfaltového povrchu, vyžadující pak už radikální zásah – včetně vyfrézování celého povrchu silnice a s tím spojených rozsáhlých dopravních uzavírek. Pomocí našeho systému lze těmto škodám účinně předejít: zajistí se tak větší plynulost a bezpečnost dopravy, omezí riziko vzniku velkých finančních ztrát a sníží produkce CO2, emitovaného jinými metodami oprav,“ komentuje Jiří Rušikvas, zakladatel Futtec.