„Účetní“ EU: Zelené plány jsou přehnané

Nevíme jak ve vaší domácnosti, ale v té naší, když na něco není, tak se to hold nepořizuje.

V té evropské domácnosti žel hlas „účetního“, tedy Evropského účetního dvora (EÚD) moc slyšet není, nebo se jím politici příliš neřídí. Přitom zprávy dvora jasně říkají, že zelené plány EU jsou sice ambiciózní, ale nerealizovatelné v horizontu, který byl schválen, ba co víc, platí za ně občané. A příliš draze.

Kontroly finančních prostředků EU jasně ukazují, že přes všechny subvence je zcela zjevné, že tyto zelené plány příliš zatěžují jak evropský rozpočet, průmyslová odvětví jednotlivých zemí, tak samotné občany. Uvedl to kromě jiného zástupce EÚD Nikolaos Milionis. Kromě jiného audity jasně ukazují, že evropská výroba baterií nedosahuje parametrů světových konkurentů, řečeno otevřeně – především čínských. Náklady jsou natolik vysoké, že elektromobily z Evropy nejsou a ještě v nejbližší budoucnosti nebudou pro velké množství občanů EU dostupné.

Odborníci, včetně těch ÚAMK, nahlas znovu říkají: lze být ambiciózní, pokud na to mám. A jak evropský účetní otevřeně říká, my na to nemáme.