Novinky

2025: Nové chorvatské mýtné

2025: Nové chorvatské mýtné

Původní termín zněl: 2022, potom byla řeč o roce letošním a nakonec o příštím. Teď zní informace – do roku 2025 změní trojice provozovatelů mýtného

 Slovinsko: Jaká je situace na dálnicích?

 Slovinsko: Jaká je situace na dálnicích?

Nejvíce komplikací očekávejte v hlavním městě a okolí.

Itálie: Za pomoci ČR přijato nereálné

Itálie: Za pomoci ČR přijato nereálné

Hned celá plejáda italských politiků od premiérky Giorgii Meloni, přes ministra dopravy Matteo Salvini, až po ministra zahraničí Antonio Tajani

Senátem prošla novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Senátem prošla novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Novela zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., Senátem projde pomocí institutu uplynutí marné lhůty. Včera před námi byl další milník při schvalování dlouho očekávané novely silničního zákona. Schvalování v senátu však bylo zdlouhavé a přerušené návštěvou prezidenta Petra Pavla, který představil kandidáty na ústavní soudce. Text novely tak, jak ho Senátu předložila Poslanecká sněmovna, nebyl při hlasování přijat, nicméně nebyl ani odmítnut a schválen tak bude institutem takzvaného uplynutí marné lhůty. Poté už čeká novelu pouze jeden krok k její úplnému schválení – podpis prezidenta republiky.

Již několikrát jsme informovali o hlavních změnách v tomto zákoně, ale proč je nezopakovat. Zákon zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Nově zavádí pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti různým sazbám. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh také umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora.

 Ústřední automotoklub České republiky velmi pozitivně vnímá tolik diskutovaný §45, bez povinnosti volat policii ČR, v případech, kdy si řidič umí poradit sám, označí překážku a přivolá si profesionální pomoc například pomocí b-call jako vítězství zdravého rozumu a moderní technologie. Problematická část paragrafu, která rozšiřovala povinnosti řidiče na dálnici byla rozhodně nadbytečná. V praxi by  totiž znamenala nejen neúměrnou zátěž policie ČR, která by musela vyřizovat desítky zbytečných hlášení překážek na dálnicích, ale také by vystavovala řidiče možnému zbytečnému postihu. Díky dlouhodobé aktivitě Ústředního automotoklubu České republiky a zejména osobně jeho prezidenta JUDr. Oldřicha Vaníčka není takovou povinností řidič vázán.

 Původní znění tohoto paragrafu tak nakonec umožnuje beze zbytku využívat i asistenční systémy ve vozidle, které mohou řešit nenadálé, ale i zcela všední, události na dálnicích bez asistence policie. Jedním z takových systémů je bCall, který v případě poruchy vozidla hlásí našemu dispečinku všechna potřebná data o vozidle a poruše a to bez nutnosti jejich znalosti samotným řidičem. Dispečer pak může podle zjištěných dat zvolit nejkomfortnější způsob řešení dané situace pro řidiče (například svedení řidiče do nejbližšího autorizovaného servisu). Dalším z řady asistentů je pak iCall, který je jakousi nadstavbou a může sloužit například jako pomocník při výběru zboží v e-shopu, kdy za pomoci našich dispečerů zboží vyberete a objednáte, pokud je tato služba součástí portfolia služeb, které vozidlo nabízí.

Chevrolet Bolt: Tleskali mu, teď se křižují

Chevrolet Bolt: Tleskali mu, teď se křižují

Americký Chevrolet se velmi úspěšně pustil do výroby plug-in hybridů Volt a následně i elektromobilu Bolt, včetně evropské verze